Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Čísla vládnu vesmíru“.  Pytagoras

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje regionálne kolo 33. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Podujatie sa uskutoční dňa 15. 3. 2023 o 8.45 hod. v priestoroch SKCaK. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa  vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí:
 
1. Otázky
2. Historický test
3. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 4. Príklady a úlohy
 
Prihlášky posielajte do 8. 3. 2022 na emailovú adresu: bukovinska@skcak.sk. Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v apríli 2023 v Košiciach.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.