Composition and decomposition

Plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v dňoch 28. – 30. 9. 2018 plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov s názvom Composition and decomposition. Podujatie sa realizuje za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.
Lokalita obce Ždiaru so zachovalou ľudovou architektúrou a svojím dynamickým terénom Belianskych Tatier, ponúka širokú paletu možností precvičenia si znalosti princípov kompozície v praxi. Na zvládnutie každého výtvarného diela bez ohľadu na techniku, je potrebná znalosť pravidiel kompozície. Účastníci plenéra budú môcť v priebehu 3 dní tvoriť svoje diela a vyskúšať si rozličné prístupy od úplnej kompozičnej anarchie (decomposition) až po vycibrené kompozičné schémy (composition). Svoju tvorbu budú po celý čas konzultovať s lektorom PhDr. Slavomírom Čupilom.
Z vybraných diel sa začiatkom roka 2019 uskutoční výstava v priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi.

Prihlášku a propozície nájdete tu:
http://osvetasnv.sk/dokumenty-propozicie

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.