Composition&decomposition

Plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov v Ždiari

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo v dňoch 28. – 30. septembra 2018 plenér v Ždiari s názvom Composition&decomposition, v rámci ktorého sa stretli neprofesionálni výtvarníci, aby sa zaoberali problematikou kompozície a dekompozície.
Po príchode na penzión, sa účastníci rozišli do uličiek Ždiaru za prítomnosti lektora plenéru – PhDr. Slavomíra Čupila, ktorý ich usmerňoval pri výbere motívu a snažil sa ich naučiť pozerať na krajinu okom výtvarníka a nájsť správnu kompozíciu pre obraz. Po večeri im ukázal príklady najčastejších chýb v kompozícii, aké zvyknú robiť maliari a ukázal im aj rôzne kompozičné schémy, ktoré sú osvedčené a vždy vyzerajú dobre. Počas plenéru ich priebežne usmerňoval praktickými radami, nielen čo sa týka tvorby, ale aj technologického postupu pri akryle, oleji a akvarele.
Podujatia sa zúčastnilo 13 neprofesionálnych výtvarníkov zo Spiša, Nitry, Košíc a Noweho Sacza (PL). Výtvarníci navštívili Múzeum – Ždiarsky dom, kde sa dozvedeli o zvykoch tohto kraja a vyskúšali si tiež lokálne ľudové kroje. V sobotu večer lektorka Mgr. Milada Kotorová rozvírila diskusiu svojou prednáškou o Barbizonskej škole a Peredvižnikoch. Počas 3 dní vzniklo veľké množstvo zaujímavých diel, ktoré budú mať návštevníci možnosť vidieť v roku 2019 na poplenérovej výstave.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.