DEŇ DETÍ V KNIŽNICI

V rámci Medzinárodného dňa detí si Mestská knižnica v Gelnici pripravila podujatie pre svojich verných detských čitateľov.

Stretli sa tu deti z Babyclubu CVČ, deti z materských škôl, z ktorých sa už v budúcom školskom roku stanú školáci a žiaci základnej školy a školského klubu z Gelnice. Spoločne si vypočuli dramatizovanú rozprávku o Jankovi Hraškovi v podaní Divadla v kufri. Vyskúšali si hru na flašinete – verklíku a ochutnali výbornú cukrovú vatu.

Hlavným organizátorom bola Mestská knižnica v Gelnici v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou v Spišskej Novej Vsi, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.