Detstvo bez násilia

Tvorivá dielňa pre deti z materských škôl

„Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je, keď sa dieťa bojí svojho otca, matky alebo učiteľa. (Janusz Korczak)

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves organizuje dňa 5.11.2018 o 9.30 hod. tvorivú dielňu zameranú na problematiku ochrany detí pred násilím, ktorá bude určená pre deti z materských škôl.
Malí účastníci budú mať za úlohu namaľovať, ako sa správa skutočný kamarát, keď niekoho v skupine bijú alebo utláčajú. Cieľom podujatia je znížiť mieru násilia medzi rovesníkmi a ukázať im, ako takéto situácie riešiť. Je potrebné dostať do ich povedomia, že násilie je neprípustné. Formou obrázkov a hier získajú tiež vedomosti o svetovom kódexe detských práv.
Podujatie je súčasťou Národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“, ktorý je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.