Festival Divadelné Jaklovce odprezentuje ochotnícke divadlá zo Spiša

V rámci podujatia prebehne premietanie dokumentu 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce, ktorý mapuje históriu najstaršieho divadelného súboru na Dolnom Spiši

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje festival Divadelné Jaklovce v úzkej spolupráci s divadelným súborom J. G. Tajovského v Jaklovciach a Obcou Jaklovce. Podujatie  sa tento rok koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja a uskutoční sa 14. a 15. októbra 2022 v Kultúrnom dome v obci Jaklovce.

„Regionálny divadelný festival Divadelné Jaklovce je prezentáciou, podporou a osvetou ochotníckeho divadla v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Súčasťou festivalu sú predovšetkým divadelné predstavenia ochotníckych súborov zo Spiša, pozvaných hostí a vzdelávacieho i umeleckého sprievodného programu. Teší ma, že na Spiši sa dlhodobo udržiava vysoká úroveň ochotníckeho divadelného umenia,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. V rámci bohatého piatkového programu sa dopoludnia predstavia detské divadelné súbory Studio 20 + 12 zo Spišskej Novej Vsi, Školský klub pri ZŠ s MŠ z Markušoviec a DDS Bodliačik z Jakloviec, medzi ktorými sú účastníci súťaží Z rozprávky do rozprávky či Detské divadelné Košice. Po predstaveniach si môžu diváci pozrieť unikátnu výstavu zbierky Elfo gitár a preniesť sa do umeleckého sveta komiksu spolu s významným spisovateľom, režisérom a pedagógom Petrom Karpinským, ktorý nám priblíži samotný charakter komiksu ako osobitý druh umenia, jeho poetickú a kompozičnú zložku, ako aj stručné dejiny svetového a slovenského komiksu.

Večerný program bude patriť filmom, ktoré sú spojené s jaklovskými ochotníkmi a lokalitami. Dokument 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce mapuje divadelnú históriu najstaršieho divadelného súboru na Dolnom Spiši a premiéra filmu O mŕtvych len v dobrom, ktorý je natočený v Jaklovciach študentmi Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Divadelným hosťom piatkového večera bude Divadlo teatrálnej skratky s úspešnou hrou Morbus Magnus, ktorá vyrozpráva príbeh doktora Johannesa Maletéra povereného zistením príčin násilnej smrti jedného z richtárov zálohovaných spišských miest.

Sobotný program začneme odborným divadelným workshopom Práca režiséra, ktorý povedie dramatička a spisovateľka Alžbeta Verešpejová. Následne sa nám predstavia hlavní divadelní hostia festivalu, a to DS Hubová so svojím predstavením Všetko naopak, ktoré poukazuje na „tesnošilstvo“ ako nevyliečiteľnú chorobu slovenskej buržoázie. Festival vyvrcholí skvelým a oceneným predstavením Medveď a Pytačky, ktoré patrí medzi klenoty klasika svetovej dramatickej tvorby A. P. Čechova. Pod režisérskou taktovkou Vlada Benka nám ju predstavia herci Divadla Ramagu, ktorí rozohrajú na jaklovskom pódiu smútok, faloš, intrigy, pretvárku, lásku, honbu za majetkom, aby nakoniec všetko vyústilo do nespútanej zábavy a oslobodzujúceho smiechu.

Podujatie sa snaží udržať a vytvárať priestor pre tradíciu prvého divadelného festivalu a ponúknuť nové možnosti kultúrneho vyžitia v tomto regióne.

Line-up festivalu Divadelné Jaklovce 2022

PIATOK 14. 10. 2022

predstavenia pre školy:

09:00 / Otvorenie festivalu

09:30 / Školský klub pri ZŠ s MŠ Markušovce – Uletená rozprávka

10:00 / DDS Bodliačik, Jaklovce – Janko Hraško

10:45 / Studio 20+12, Spišská Nová Ves – Janko ½ ienko

13:30 / Prednáška o dejinách komiksu – Peter Karpinský (Regionálny komiks o Gelnici)

premietanie pre širokú verejnosť:

18:30 / 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce / filmový dokument o ochotníckom divadle a 100. výročí DS J. G. Tajovského Jaklovce

19:00 / O mŕtvych len v dobrom / film študentov VŠMU BA natočený v obci Jaklovce

predstavenie pre širokú verejnosť:

20:00 / Divadlo Teatrálnej skratky, Spišská Nová Ves – Morbus Magnus

SOBOTA 15. 10. 2022

vzdelávací workshop s odborným lektorom:

14:30 / Práca režiséra – workshop s dramatičkou, spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou pre ochotníkov a dramatikov

predstavenia pre širokú verejnosť:

16:30 / DS Hubová, Hubová – Všetko naopak

19:00 / Divadlo Ramagu, Spišská Stará Ves – Medveď a Pytačky

Sprievodný program festivalu Divadelné Jaklovce 2022:

Elfo gitary Jaklovce / unikátna výstava zbierky elfo gitár

O mŕtvych len v dobrom / film študentov VŠMU v Bratislave, Filmová a televízna fakulta a Audiovizuálny fond SR, natáčaný v obci Jaklovce

100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce / filmový dokument

o ochotníckom divadle a 100. výročí DS J. G. Tajovského Jaklovce

Peter Karpinský – prednáška o dejinách komiksu

Alžbeta Verešpejová – vzdelávací workshop pre ochotníkov

Konferenciér – Silvia Mitríková

Vstupné dobrovoľnéCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.