Divertimento musicale

31. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby, krajské kolo v Spišskej Novej Vsi

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje a pozýva na 31. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby s názvom Divertimento musicale. Vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré podporuje talentovaných inštrumentalistov sa realizuje za finančnej podpory vyhlasovateľa a odborného garanta, ktorým je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých vekových kategórií pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a orchestroch, rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby.

V sobotu 29. apríla 2023 zavítajú do Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi neprofesionálni inštrumentalisti z celého Košického kraja.

Program začne o 8:45 slávnostným otvorením podujatia vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ a v rámci súťažných koncertných blokov sa predstaví 9 inštrumentálnych zoskupení:

I. veková skupina – deti a mládež do 15 rokov / A. Inštrumentálne zoskupenia trio-noneto

Mini trio ZUŠ sv. KM, Košická arcidiecéza, Košice

Gitarové duo Edgar & Šimon, ZUŠ Smižany

I. veková skupina – deti a mládež do 15 rokov / B. Inštrumentálne zoskupenie a orchestre

Gitarové teleso ZUŠ Smižany, ZUŠ Smižany

II. veková skupina – dospelí a zmiešaná  / A. Inštrumentálne zoskupenie trio-noneto

Syrinx, ZUŠ Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Nespútané gitary, SZUŠ Požiarnická 1, Košice

Sláčikové trio Konja, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

Terzetto sorridente, Konzervatórium Timonova, Košice

Komorný súbor Snežienky, ZUŠ Smižany

II. veková skupina – dospelí a zmiešaná / B. Inštrumentálne zoskupenie a orchestre

Orchester SHDKKE, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice

Hodnotenie koncertných vystúpení a rozborový seminár bude mať na starosti odborná porota v zložení: predseda poroty – Igor Dohovič, členovia poroty – Metod Rakar a Leonard Vajdulák. Podujatím bude sprevádzať moderátor Tomáš Thúr. Najúspešnejšie inštrumentálne zoskupenia budú reprezentovať Košický kraj na celoštátnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 16. a 17. júna 2023 v Lučenci.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.