„Divertimento musicale 2017“

Inštrumentálna hudba v Levoči
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským divadlom v Levoči usporiadajú dňa 25. marca 2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Košického kraja „Divertimento musicale 2017“.

Poslaním tejto krajskej súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných neprofesionálnych inštrumentalistov, pôsobiacich v rôznych komorných súboroch a orchestroch, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby.

Košický samosprávny kraj budú na tejto súťaži reprezentovať:
Komorný súbor TRIO SYRINX zo ZUŠ Spišská Nová Ves
Flauto Dolce a Brass Quartet – ZUŠ Sobrance a ZUŠ Michalovce
Flauto Cantabile – ZUŠ Michalovce
Komorný orchester „Abbelimento“ – ZUŠ Michalovce

„Divertimento musicale 2017“sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Mladé talenty predstavia svoju umeleckú činnosť v podaní klasickej hudby 25. marca 2017 o 11.00 hod. v Mestskom divadle v Levoči.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.