„Divertimento musicale 2019“

Krajská postupová súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby v Levoči

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi uskutočňuje dňa 23. marca 2019 o 10.00 hod. v Mestskom divadle v Levoči krajskú postupovú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Košického kraja „Divertimento musicale 2019“.

Hlavným cieľom súťaže je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov v oblasti neprofesionálnej inštrumentálnej hudby v Košickom kraji.

Košický samosprávny kraj reprezentujú:
Komorný súbor SYRINX – ZUŠ Spišská Nová Ves
Komorný orchester – ZUŠ Spišská Nová Ves
Mokama – ZUŠ Spišská Nová Ves
Trio zobcových fláut – ZUŠ Gelnica,
Sestry a bratia v swingu – ZUŠ Michalovce
Akordeónový orchester – ZUŠ Michalovce

V Mestskom divadle v Levoči dňa 23. marca 2019 o 10.00 hod. sa stretnú účinkujúci z dvoch krajov – Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja.
Krajská súťaž a prehliadka Divertimento musicale 2019 je podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.