„Divertimento musicale 2019“

Vyhodnotenie krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby v Levoči

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo dňa 23. marca 2019 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby „Divertimento musicale 2019“ Z regionálnych kôl na krajskú súťaž postúpilo 6 kolektívov z Košického kraja. Súťažné hudobné zoskupenia sa predstavili v prevažnej miere skladbami klasikov, ale objavili sa aj skladby v úprave vedúcich súťažných hudobných zoskupení. Na krajskej súťaži sa predstavilo celkovo 85 súťažiacich.

Výkony súťažiacich kolektívov hodnotila odborná porota v zložení:
Predseda poroty PhDr. Ľubomír Raši, PhD. – člen celoslovenského poradného zboru, Lipt.
Mikuláš
Júlia Kovač-Burašová – Konzervatórium Košice
Róbert Kováč – Konzervatórium Košice
Maroš Potokár – ŠD Košice
Barbora Stračiaková – NOC Bratislava

Výsledky:
zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž
Trio zobcových fláut ZUŠ Gelnica
zlate pásmo s návrhom na postup
Sestry a bratia v swingu ZUŠ Michalovce
zlaté pásmo
Komorné teleso SYRINX ZUŠ Spišská Nová Ves
Strieborné pásmo
Komorný orchester ZUŠ Spišská Nová Ves
Mokama ZUŠ Spišská Nová Ves
bronzové pásmo
Akordeónový orchester ZUŠ Michalovce

Celoslovenská súťaž sa bude konať 17.-18.5. 2019 v Rimavskej Sobote.

 

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.