Drevárka – cesta k profesionalite

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel študentov Strednej odbornej školy drevárskej, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2016 o 16.30 hod vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska.

Stredná odborná škola drevárska začala svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť už v roku 1899 v oddeleniach: stolárstvo, sústružníctvo, rezbárstvo. Počiatočné obdobie školy bolo charakteristické jedinou snahou – vychovávať pre celé Uhorsko dobrých odborníkov, ktorí by po absolutóriu nastupovali ako odborníci na také miesta, kde sa vyžadovala znalosť drevárskej a nábytkárskej problematiky.

Aj keď s menšími zmenami, ale rovnakým cieľom vychováva aj dnes táto inštitúcia kvalitných odborníkov vo svojej oblasti.
Maľby, kresby, priestorové modely, grafické návrhy a fotografie vytvárajú ucelený súbor prác študentov, ktoré predstavujú ukážku tvorby štyroch odborov: Fotografický dizajn, Propagačné výtvarníctvo, Dizajn a tvarovanie dreva a Tvorba nábytku a interiéru. Priestory tak ožijú hodnotnými prácami študentov – ich vynaliezavosťou a dokonalým vypracovaním svojich diel.

Návštevníci môžu expozíciu vzhliadnuť do 19. 6. 2016.

drevarka_plCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.