DUF-ART 2020

25.9. 2020 (piatok) / Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi / Pivnička – prednáškový priestor múzea

Predstavenia pre školy: 10:00 a 11:30 (rezervácia miest na osveta5@osvetasnv.sk, obmedzená kapacita 60 miest na sedenie, každá osoba má povinnosť mať vlastné rúško počas celej doby trvania a pohybu v interiéri)
Vstupné pre školy: 1 Eur
Predstavenie pre verejnosť: 19:00 (rezervácia miest na osveta5@osvetasnv.sk)
Večerné predstavenie pre verejnosť vstup voľný – nutná rezervácia, pretože je obmedzená kapacita 60 miest na sedenie (každá osoba má povinnosť mať vlastné rúško počas celej doby trvania a pohybu v interiéri)

DUF-ART 2020 divadelný projekt
Tajomný prípad doktora Maletéra
Scenár a réžia: Peter Karpinský
Obsadenie: Divadlo teatrálnej skratky, tanečná skupina Denzz Industry
Partneri projektu: Mesto Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Autor a koordinátor projektu: Martin Hlavatý, Spišské osvetové stredisko

Anotácia predstavenia:
Tajomný prípad doktora Maletéra
Siedmy ročník multižánrového divadelného projektu DUF-ART vyrozpráva príbeh doktora Johannesa Maletéra, ktorý je poverený zistením príčin násilnej smrti jedného z richtárov zálohovaných spišských miest. Hlavným podozrivým z vraždy je knieža Teodor Lubomirski, ktorého poddaní nazývajú kniežaťom pekelných temnôt. Počas vyšetrovania na hrade Ľubovňa vychádzajú na svetlo sveta zvláštne udalosti nie len zo života Lubomirskeho, ale aj samotného Maletéra.

JOHANNES MALETÉR (1691 – 1755).
Študoval v Jene a Leidene, kde sa okrem filozofie, chémie a fyziky venoval záujmom medicíne. V Leidene sa zoznámil s ruským cárom Petrom Veľkým a bol poverený katalogizovaním prírodovednej a mineralogickej zbierky, ktorú cár nechal previezť do Ruska. V roku 1717 bol Maletérovi udelený titul doktora medicíny a zároveň v Leidene vyšla jeho odborná práca Dissertatio inauguralis medica de morbo csömör Hungaricis endemio. Po obdržaní diplomu sa roku 1718 vrátil na Slovensko a usadil sa ako lekár v Spišskej Novej Vsi. Chýr o jeho lekárskych schopnostiach sa skoro rozšíril po celom Spiši a poľský starosta Teodor Konštantín Lubomirski ho menoval svojim osobným lekárom. Neskôr sa stal mestským lekárom v Levoči a v roku 1723 Land Physicusom zálohovaných spišských miest. Pomáhal tiež Matejovi Belovi pri topografických prácach. Spolupracoval s ním na monografii Spišskej stolice. Z nariadenia komisie Uhorskej miestodržiteľskej rady vydal v roku 1739 v Levoči spis o prevencii a liečení moru.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.