EKOPLAGÁT, EKOKOMIX 2017

Staň sa ekobojovníkom!
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Ekovýkres, ekokomix 2017 dňa 18.5.2017 o 10.00 hod. Do súťaže sa zapojili materské, základné, umelecké školy a deti z autistických tried v okrese Spišská Nová Ves. Súťaž prebieha v šiestich kategóriách.

Úlohou súťažiach bolo vytvoriť výkres na tému „Staň sa ekobojovníkom!“ Cieľom súťaže je snaha o to, aby si každý žiak uvedomil, že sa musíme v prírode správať zodpovedne, ak chceme vidieť v budúcnosti svoje obľúbené zvieratá živé a prostredie zachované.
Niektorí svoju pozornosť venovali kráse zvierat, ktorým hrozí vyhynutie, iní sa dômyselne zaoberali problematikou ochrany životného prostredia. Porota v zložení Mgr. art. Jana Ceterová, Mgr. Ján Olejník a Mgr. Miriama Bukovinská vybrala 78 najlepších výtvarných prác na vystavenie. Výtvarné diela boli hodnotené podľa viacerých aspektov, t.j. akým spôsobom sa žiak popasoval s použitou technikou a zadanou témou. Veľmi cenná je aj jedinečná kreativita detí bez zásahu ruky dospelého. Celkovo prispeli žiaci do súťaže 156 prácami.
Výstava bude sprístupnená vo foyer Spišského osvetového strediska do 29. júna 2017.

 

 


VÝHERNÁ LISTINA

EKOVÝKRES, EKOKOMIX 2017

 1. Kategória : Deti z MŠ
 2. Oliver Ondra – za kolekciu prác, MŠ Slovenská, SNV
 3. Sárka Hanigovská – Lesná víla stráži les, MŠ Slovenská, SNV
 4. Tomáš Nagy – Kamzíky v Tatrách, MŠ Rybničná, SNV
 5. kategória: Prvý stupeň 1. – 4. ročník ZŠ
 6. Agáta Kollárová – Neďaleký rybník, ZŠ s MŠ Hrabušice
 7. Adam Popadič – Ochranca prírody do boja! ZŠ s MŠ Hrabušice
 8. Barbora Sitková – Ohrozená veľryba, ZŠ Hutnícka, SNV
 9. kategória: Druhý stupeň 5. – 9. ročník ZŠ
 10. Martin Kratochvíl – Púť za lepším životom, ZŠ Hútnicka, SNV
 11. Štefánia Pavlíková – Chránená salamandra, ZŠ Komenského, Smižany
 12. Kristián Olšavský – Vyprahnutá krajina, ZŠ s MŠ Hrabušice
 13. kategória: Prvý stupeň 1. – 4. ročník ZUŠ
 14. Eva Leskovjanská – Zdanie salamandry, ZUŠ Smižany
 15. Martin Oravec – Ohrozený morský svet, ZUŠ Smižany
 16. Dárius Urban – Pracovitý pavúk, ZUŠ Smižany
 17. kategória: Druhý stupeň ZUŠ
 18. Dominika Svitanová – Posledné čo mám, ZUŠ Smižany
 19. Natália Hnátová – Zábavný slon – funny elephant, ZUŠ Smižany
 20. Kristína Urbanová – Vytie na Mesiac, ZUŠ Smižany
 21. kategória: Deti z autistických tried
 22. Šimon Maceják – Bez názvu, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
 23. Šimon Maceják – Inteligentný dom, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
 24. Andrej Smith – Orol v zajatí, ZŠ Hútnicka, SNV

Fotogaléria: 


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.