EKOVÝKRES, EKOKOMIX 2016 Takto zachraňujem svet ja..

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž regionálnej výtvarnej súťaže Ekovýkres, Ekokomix 2016 dňa 23.6.2016 o 10.00 hod. Do súťaže sa zapojili základné, umelecké školy a deti z autistických tried v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Súťaž prebieha v šiestich kategóriách.

Témou tohto ročníka bolo ako už naznačuje podnadpis, vymyslieť príbeh alebo situáciu hovoriacu o ochrane alebo naopak ničení životného prostredia na Spiši, kde hlavným hrdinom môže byť sám žiak. Niektorí si zvolili formu komixu, iní zakomponovali textový odkaz alebo nápis priamo do obrazu. Viaceré práce zaujali porotu v zložení Mgr. Ľudovít Timko, Mgr. Eva Bavalová a Mgr. Miriama Bukovinská svojou vtipnou myšlienkou, preto to bola veľmi ťažká úloha rozhodnúť o najlepších. Výtvarné diela boli hodnotené podľa viacerých aspektov, t.j. akým spôsobom sa žiak popasoval s použitou technikou a zadanou témou. Veľmi cenná je aj jedinečná kreativita detí bez zásahu ruky dospelého.

Do súťaže prispeli žiaci 223 prácami a najsilnejšou kategóriou už tradične je v počte prác druhá kategória, ktorá zahŕňa prvý stupeň základných škôl. Výstava bude sprístupnená vo foyer Spišského osvetového strediska do 24. júla 2016.

Výsledková listina

1. kategória : Deti z MŠ

1. Adriana Pechová – „Zachráňme lesy“ (MŠ Tehelná, SNV)
2.Júlia Legátová – „Čo ničí našu prírodu“ (MŠ Gorazdova, SNV)
3.Michal Piatnica – „Sadenie stromčekov v Tatrách“ (MŠ Lipová, SNV)

Čestné uznanie: Oliver Ondra – „Vreckovka z Africka“ (MŠ Slovenská, SNV)

2. kategória: Prvý stupeň 1. – 4. ročník ZŠ

1. Milan Martinický – „ Pozor, mravenisko“! (ZŠ Levočská, SNV)
2. Alexandra Jendrálová – „Smutné zvieratká“ ( ZŠ Hútnicka, SNV)
3. Ján Kroščen – „Špinavý Hornád“ ( ZŠ s MŠ Hrabušice)

Čestné uznanie:

Denis Gulaši – „ Úkryt na strome“ ( ZŠ s MŠ Hrabušice)
Sárka Lipovská – „ Jarné upratovanie lesa“ (ZŠ s MŠ Hrabušice)

3. kategória: Druhý stupeň 5. – 9. ročník ZŠ

1. Jolana Hradiská – „Recyklujte odpad – pomôžeme Zemi“ (ZŠ Ing. Kožucha, SNV)
2. Karolína Majeríková – „Moji zvierací priatelia“ (ZŠ nad Medzou, SNV)
3. Lea Jančúrová – „Chcem byť voľná ako tie motýle“ (ZŠ Hútnicka, SNV)

Čestné uznanie:

Soňa Kačurová – „Vládca hôr“ (ZŠ Hútnicka, SNV)

Alexandra Mistríková – „Vypaľovanie trávy v lese“ (ZŠ Ing. Kožucha, SNV)

4. kategória: Prvý stupeň 1. – 4. ročník ZUŠ

1. Martina Lojová – „Záchrana posledného sokola“ (ZUŠ Smižany)
2. Monika Topoliová – „V Slovenskom raji“ (ZUŠ v SNV)
3. Liliana Becková – „Ochrana zvierat“ (ZUŠ Smižany)

Čestné uznanie:

Tomáš Javorský – „Nebezpečné továrne -Továrnik nebezpečný“ (ZUŠ Smižany)

5. kategória: Druhý stupeň ZUŠ

1. Sofia Dutková – „Spojenie“ (ZUŠ v SNV)
2. Marco Kováč – „Budúcnosť“ (ZUŠ v SNV)
3. Viktória Kršiaková – „Strážca lesa“ (ZUŠ Smižany)

Čestné uznanie: Alexandra Švagerková – „Kvitnúce trávy“ (ZUŠ v SNV)

6. kategória: Deti z autistických tried

1. Andrej Smith – „Raj v ohrození“ ( ZŠ Hútnicka, SNV)
2. Rastislav Kollár – „Nerozpuč ma!“ (ZŠ Hútnicka, SNV)
3. Karolína Krištofčová – „Príroda sa na nás hnevá“ (ZŠ Hútnicka, SNV)

ekovykres16_plCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.