Filmári v Danišovciach na Spiši

Spišskému osvetového stredisku v Spišskej Novej Vsi v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa aj tohto roku podarilo, vďaka finančnej dotácii FPU, pripraviť tradičný filmársky workshop ŠGAS.

34. ročník workshopu neprofesionálneho filmu sa odohrá v obci Danišovce, 7.- 9. októbra 2016. Filmári – amatéri zo Šariša, Gemera, Abova a samozrejme Spiša sa budú snažiť čo najlepšie a najvýstižnejšie, prostredníctvom filmovej kamery a vlastného cítenia, zachytiť atmosféru a dianie v obci, jej kultúrny a spoločenský život. Už teraz sa môžeme tešiť na zaujímavé filmové produkcie 4 tvorivých tímov.
Teoretickú záštitu nad workshopom prevzal profesionálny režisér a kameraman Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. Všetky teoretické poznatky nadobudnuté počas diskusií a prednášok vedených na pôde Penziónu UPJŠ, budú účastníci uplatňovať priamo v teréne, „na pľaci“ – v domoch, na chodníkoch, v kostole, na úrade…. a všade tam, kde stretnú ochotných respondentov a miestnych neprofesionálnych hercov.

sgas2016_plagatCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.