Folkloristi sa opäť vzdelávali

Spišské osvetové stredisko organizovalo už 4. ročník workshopu pre vedúcich folklórnych kolektívov zo Spiša. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Takmer tridsiatka účastníkov zo spišských obcí a miest (Nižné Repaše, Kluknava, Slovinky, Prakovce, Margecany, Spišský Štvrtok, Smižany, Poráč, Krompachy, Kežmarok, Spišská Nová Ves) – hudobníci a tanečníci, si mohli prísť na svoje a opäť nečerpať nové informácie či už priamo počas prednášok, alebo počas praktických cvičení. Najlepšie odpovede na nezodpovedané otázky sa však získavali priamou otázkou na lektorov, či počas večerných neformálnych diskusií sprevádzaných ako inak spevom a nefalšovanou hudbou.

Lektor Mgr. Michal Noga sa venoval hudobnému sprievodu k ľudovému tancu, piesňovým vrstvám a hudobno-štýlovým znakom.

Metodiku práce vo folklórnom kolektíve, jednotlivé fázy a typy prípravy nám ozrejmila pracovníčka NOC – Mgr. Katarína Babčáková, PhD. Ponúkala aj možnosti ako  realizovať terénny a archívny výskum a ako získaný materiál analyzovať. Venovala sa aj tanečnej etikete, ľudovému odevu a úprave hlavy.

Tanečník a choreograf Mgr. art. Vladimír Michalko rozoberal základné informácie ohľadom choreografie ľudového tanca a realizoval praktickú výučbu vybraného tanečného typu.

Zberateľ miestneho folklóru, hudobník a niekdajší člen ĽH Gregovci – Ing. Ján Čarnogurský nám predostrel svoj spôsob niekoľkoročnej výskumnej práce a problémy s ktorými sa stretával. Prezradil aj niekoľko nečakaných tajomstiev.

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že už bolo všetko povedané a ukázané, nie je tomu tak. Stále zostali mnohé nevypovedané a nezodpovedané otázky, ktoré vyrieši iba čas alebo možno ďalší ročník workshopu.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.