FOTOGRAFIA

Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš

Spišské  kultúrne centrum a knižnica (SKCaK), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž fotografií členov Foto klubu Spiš s názvom „Fotografia“, ktorá sa uskutoční  dňa 10. 11. 2022 o 16.30 hod. vo foyer SKCaK (Zimná 47) v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom výstavy je predstaviť najnovšiu tvorbu fotografov zo Spiša za rok 2022. Zostavená kolekcia pozostáva zo 64 fotografií s rôznym tematickým zameraním od 16 autorov.

Vo fotoklube pôsobí približne 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Poprad. Stretávajú sa v priestoroch SKCaK pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom navzájom konfrontujú svoju tvorbu, spoločne fotografujú, delia sa o svoje skúsenosti, vzdelávajú sa na workshopoch, prednáškach, debatách, plenéroch. Fotografi prezentujú každoročne svoju tvorbu na poplenérovej výstave, v súťaži AMFO, i medzinárodných súťažiach. Klub sa úspešne zapojil do 9. ročníka medzinárodnej súťaže fotoklubov TAMAPO a získal 1. miesto spomedzi 17 klubov z Česka a Slovenska. Aj samostatní autori – Jirko Salzmann, Iva Liptáková a Ladislav Vikartovský sa prezentovali svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska.  Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečuje Radim Kopec a Miroslav Dibák. 

Fotografický klub s názvom FOKA (Fotoklub Spiš) vznikol v roku 1980 vďaka iniciatíve bývalej pracovníčky Spišského kultúrneho centra a knižnice Bibiany Tauberovej a Kazimíra Štubňu, ktorý pôsobil ako predseda a lektor klubu zároveň. Ďalším medzníkom bol rok 2003, kedy vzniklo Občianske združenie Fotografická spoločnosť Spiš na čele s predsedom Mikulášom Repčiakom. Počas týchto rokov boli členovia klubu aktívni a zapájali sa do rôznych súťaží a výstav, v rámci okresu a regiónu Spiša. Významnými boli Spišský salón výtvarnej fotografie, regionálne súťaže, výstavy jubilantov, Amfo a Diafoto. V roku 2013 prevzala vedenie klubu Dáša Kolláriková a v roku 2008 sa uskutočnil prvý ročník klubovej výstavy pod názvom FOTOGRAFIA. V súčasnosti je predsedníčkou klubu Ingrid Zgodavová a aj vďaka jej neúnavnému nasadeniu sa podarilo zrealizovať v roku 2022 tieto výstavy:

Spišská fotografia – Mestská galéria Caraffova väznica, Prešov (január – február)

                                Galéria na Hradbách, Bardejov (február – marec)

                                Banícke múzeum, Gelnica (apríl – máj)

                     Dom kultúry Mier, SNV (máj – október)

My Dámy – Knižnica, Stropkov (máj)

Leto v synagóge – Synagóga, Spišské Podhradie (máj – október)

My Dámy – Záhrada pri Kaštieli, Smižany (máj – október)

Viacerí členovia sa v tomto roku zapojili do súťaží a získali ocenenia: 

TAMAPO – Česko-slovenská súťaž fotoklubov:

1. miesto v kategórii „Najlepšia fotka“-  Dávid Ilkovič

AMFO – celoslovenská postupovásúťaž, v krajskom kole:

1.miesto – Vierka Sabovčíková                     

3.miesto  – Iva Liptáková

Čestné uznania: Miloš Fiľa, Veronika Slivková, Ingrid Zgodavová

Chod a foť – fotosúťaž

Cena Grand Prix – Dávid Ilkovič

1. miesto v kategórii: „Príroda“ – Dávid Ilkovič 

Umenie v parku – súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov

1.miesto – Vierka Sabovčíková

2.miesto – Miloš Fiľa

Čestné uznania – Veronika Slivková, Dávid Ilkovič, Ingrid ZgodavováCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.