FOTOGRAFIA 2018

Vernisáž klubovej výstavy neprofesionálnych fotografov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na vernisáž výstavy členov FOTO klubu s názvom Fotografia, ktorá sa uskutoční dňa 27.11.2018 o 16.30 hod. v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi.
Jubilejný 10. ročník výstavy prezentuje najnovšiu tvorbu neprofesionálnych fotografov. Kolekcia, ktorú vám ponúkame obsahuje zbierku fotografií od 17 autorov. Tematicky v nich prevláda krajinná scenéria, architektonické prvky ale aj samotní ľudia v každodennom živote. Hlavnou myšlienkou je prezentovať každoročne najnovšie diela, tentokrát z roku 2018. Svojimi fotografiami sa Vám predstavia autori: Ingrid Zgodavová, Viera Sabovčíková, Adriana Mahdalová, Dáša Kolláriková, Alena Šulcová, Ladislav Vikartovský, Iva Liptáková, Michal Bobko, Tibor Morihladko, Dávid Ilkovič, Anna Slebodová, Jirko Salzmann, Kazimír Štubňa, Miloš Fiľa, František Krajňák, Michal Buza a František Dulík.
Vznik Foto klubu Spiš sa datuje od roku 1980 a v súčasnosti je v klube 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. Garantom realizovaných aktivít (výstavy – klubové, jubilantov, súťažného charakteru, plenérov, workshopov) je Spišské osvetové stredisko. Mnohí fotografi sa prezentujú aj svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska. Lektormi a odbornými poradcami klubu sú Radim Kopec, Miroslav Dibák a Kazimír Štubňa, ktorí radi pomôžu dobre mienenými radami. Výstava potrvá do 21.12.2018.

 



Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.