FOTOGRAFIA 2023

Vernisáž fotografií členov Foto klubu Spiš

Spišské  kultúrne centrum a knižnica (SKCaK), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž fotografií členov Foto klubu Spiš s názvom „Fotografia“, ktorá sa uskutoční  dňa 9. 11. 2023 o 16.30 hod. vo foyer SKCaK (Zimná 47) v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom podujatia je predstaviť najnovšiu tvorbu fotografov zo Spiša za rok 2023. Výstava pozostáva z 2 kolekcií. Vo foyer budú vystavené fotografie s rôznym tematickým zameraním, pretože každý autor sa zaoberá iným typom fotografie. Výstavná miestnosť odhalí zákutia Spiša z pohľadu členov klubu.

Vo fotoklube pôsobí približne 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Poprad. Stretávajú sa v priestoroch SKCaK pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom navzájom konfrontujú svoju tvorbu, delia sa o svoje skúsenosti a vzdelávajú sa na workshopoch, prednáškach a plenéroch. Fotografi prezentujú každoročne svoju tvorbu na poplenérovej výstave, v súťaži AMFO, i medzinárodných súťažiach. Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečuje Radim Kopec a Miroslav Dibák. 

Fotografický klub s názvom FOKA (Fotoklub Spiš) vznikol v roku 1980 vďaka iniciatíve bývalej pracovníčky Spišského kultúrneho centra a knižnice Bibiany Tauberovej a Kazimíra Štubňu, ktorý pôsobil ako predseda a lektor klubu zároveň. V roku 2008 sa uskutočnil prvý ročník klubovej výstavy pod názvom FOTOGRAFIA. V roku 2013 prevzala vedenie klubu Dáša Kolláriková a v súčasnosti je predsedníčkou Ingrid Zgodavová. Fotografia nám pomáha vidieť nielen to, kde sme boli, ale aj to, kým sme boli. Veríme, že každý divák si v tejto kolekcii nájde niečo, čo sa dotkne jeho srdca aj duše. Vidieť na chvíľu svet očami  fotografov zo Spiša budú môcť návštevníci do 22.12.2023.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.