Fotografický workshop „Košice inak“

V dňoch 2. – 4. septembra 2016 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje fotografický workshop, v rámci ktorého sa stretnú neprofesionálni fotografi, aby svojimi objektívmi zachytili mesto Košice v minimalistickom ponímaní. Akcie sa zúčastnia aj dvaja zahraniční hostia, fotografi z poľského mesta Krosno.

Vo večerných hodinách sa bude Ing. Igor Šimko snažiť vo forme seminára rozšíriť ich odborné i praktické vedomosti z fotografických techník a umenia fotografie. Počas troch dní sa účastníci budú zaoberať témou interiérovej a exteriérovej fotografie, pričom budú v ateliéri fotografovať zátišie vytvorené z predmetov, ktoré ich zaujali na potulkách mestom Košice. Ich úlohou bude vytvorenie umeleckého alebo tzv. abstraktného zátišia, kde sa budú učiť pracovať so svetlom.
Druhá skupina bude mať za cieľ spoznať mesto Košice minimalistickým okom. Minimalizmus vo fotografii si vyžaduje schopnosť objavovať detaily, ktoré si ostatní nevšímajú, pričom fotograf nachádza potencionálne motívy všade okolo seba.
Projekt sa realizuje za finančnej podpory Fondu na podporu umenia a výstupom celej akcie bude výstava z najlepších fotografií, ktorá sa uskutoční v roku 2017.

kosice-inak_plCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.