FOTOSITY

3 dňový fotografický workshop v Banskej Bystrici

Skutočný život, skutočných ľudí. Aj takto sa môžu definovať zábery z ulíc mesta nazývané vo svete fotografie „Street photo“.

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samospráneho kraja organizuje v dňoch 6. – 8. októbra 2023 3 dňový workshop pre neprofesionálnych fotografov s názvom FOTOSITY. Úlohou účastníkov bude zachytiť  architektonické klenoty mesta Banská Bystrica, ktoré mu dodávajúce jeho genius loci. Keďže súčasťou a dušou každého mesta sú aj ľudia, ďalšou úlohou účastníkov bude formou street fotografie zachytiť život na uliciach mesta. Lektorom workshopu bude fotograf Róbert Ragan. Vo večerných hodinách sa bude snažiť vo forme seminára rozšíriť ich odborné i praktické vedomosti z fotografických techník a umenia fotografie.

Projekt sa realizuje pri príležitosti Svetového dňa architektúry (2. október). Podujatie podporilo  Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a finančnú podporu poskytol Fond na podporu umenia. Výstupom celej akcie bude výstava fotografií, ktorá sa uskutoční v roku 2024 a bude sprístupnená pre odbornú i laickú verejnosť, turistov či obyvateľov Spiša.

Organizačné informácie:

 • Náklady spojené s účasťou na workshope (lektor, strava – polpenzia, ubytovanie) hradí Spišské kultúrne centrum a knižnica v zmysle platných predpisov.
 • Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Kúria, Bakossova ul. 4, 974 01 Banská Bystrica
 • https://www.kuria.sk/ubytovanie/penzion
 • Okrem iného navštívime renesančnú vilu Dominika Skuteckého
 • Ak máte k dispozícii, je dobré si so sebou doniesť notebook s programom na úpravu fotografií
 • Každý účastník si donesie max. 10 svojich fotografií na USB (možnosť konzultovať s lektorom)
 • Pre účastníkov vyplýva povinnosť odovzdať organizátorovi min. 3 vytlačené fotografie vo formáte 40 x 50 cm (aj 40 x 55 cm) alebo štvorcový formát 40 x 40 cm najneskôr do 31. októbra 2023.
 • Poslať prihlášku a účastnícky poplatok vo výške 45,-  € je potrebné zaplatiť najneskôr
  do 30. 9. 2023 na účet Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Plánovaný program (môže sa zmeniť):

Piatok 6.10. 2023

 • Do 16.30  hod. – príchod do penziónu Kúria
 • 17.00 hod – prednáška lektora Róberta Ragana v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica (Dolná 35)
 • 20.00 hod – večera v penzióne Kúria

Sobota 7.10. 2023

 • Od 7.00 do 9.00 – raňajky
 • 9.00  – 15.30 – práca  v teréne s prítomnosťou lektora
 • 16.00 – prehliadka vily Dominika Skuteckého s výkladom lektorky
 • 19.00 hod.  – večera
 • 20.00 hod.  – individuálne spracovanie svojich fotografií na notebooku, výber tých najlepších

Nedeľa 8.10. 2023

 • 7.00 – 9.00 – raňajky
 • 9.30 – 12.00 – konzultácie fotografií a výber na výstavu s lektorom v priestoroch  Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica,
 • vyhodnotenie workshopu
 • 12.00 – obed

Strava a ubytovanie:

Ubytovanie bude v 2  lôžkových izbách.

Strava hradená zo zdrojov SKCaK: večera (piatok) + 2 x raňajky a obed (nedeľa).

Nápoje a ostatné jedlá si hradia účastníci sami priamo na mieste.

Ostatné informácie dostanú všetci účastníci vopred emailom.

Počet miest na workshop je obmedzený, preto budú účastníci vybraní podľa dátumu zaslania prihlášky. Na tohoročnom workshope sa môže zúčastniť 12 neprofesionálnych fotografov.

Záväznú prihlášku a účastnícky poplatok pošlite najneskôr do 30. 9. 2023!

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu bukovinska@skcak.sk.

Prihlášku stiahnete tu!

Údaje k platbe:

IBAN – SK16 8180 0000 0070  0018 4534

Poznámka pre príjemcu – meno a priezvisko

Suma – 45,- Eur

Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho krajaCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.