Geometrická vytrvalosť

Vernisáž výstavy Jána Ringoša
„Umenie je fikcia, ktorá nám umožňuje rozpoznať pravdu.“ Takto sa vyjadril svetoznámy kubistický maliar Pablo Picasso, ktorý sa preslávil svojou láskou ku geometrickým tvarom. Podobnú záľubu ku geometrii v umení nadobudol aj autor výstavy Ján Ringoš. Či je to naozaj tak, môžu sa prísť návštevníci presvedčiť na vlastné oči dňa 1. decembra 2016 o 16.30 hod v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi.

Ján Ringoš sa narodil 7.9. 1991 v Levoči a momentálne žije v Spišskej Novej Vsi. Nikdy nenavštevoval základnú umeleckú školu, ale vždy vedel, že chce kresliť, pretože ho oblasť umenia veľmi zaujímala. Pri rozhodovaní, ktorým smerom sa ubrať vo svojom živote po skončení základnej školy, jeho druhou voľbou po umení bola kynológia v Košiciach. V rokoch 2006 až 2010 vyštudoval Strednú odbornú školu drevársku v Spišskej Novej Vsi, odbor – propagačné výtvarníctvo. V jeho umeleckom vývoji ho veľmi ovplyvnil dobre mienenými radami Mgr. art. Tomáš Cetera. Momentálne si Ján prehlbuje znalosti v oblasti stolárstva na rovnakej škole.
Vo svojej tvorbe uprednostňuje priestorové objekty – modely. V poslednom čase však čerpá inšpiráciu v geometrizme, kubizme a OP ART-e pre svoju maľbu. Nadšenie pre tento smer uňho začal už v prvom ročníku strednej školy, kedy sa zaoberali tvarovou štylizáciou. V jeho dielach je zrejmá obľuba v čistých líniách a tvaroch. V rámci techník rád používa grafitové ceruzy, počítačovú grafiku a akvarelové ceruzy.
Na výstave môžu návštevníci vidieť 9 priestorových objektov a 32 grafík, kde využíva poznatky z optiky a geometrie. Pomocou čiernobielych geometrických obrazcov, rastrov a vzájomne sa prekrývajúcich lineárnych a plošných útvarov dosahuje optický klam pohybu alebo nestability. Výstava potrvá do 18. januára 2017.

PLAGAT 2.cdr

 

Fotogaléria:

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.