Graffiti Spiš X

Writeri to nevzdali aj napriek počasiu…

V dňoch 23. – 24.9.2017  sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo úspešné podujatie Graffiti Spiš.  Pred desiatimi rokmi vznikla myšlienka zorganizovať festival, kde by talentovaní writeri mohli dostať priestor na svoju tvorbu a ukázať verejnosti, že graffiti nie sú len čarbanice, ale hodnotné umenie. Jej autormi boli riaditeľ Mestského kultúrneho centra – Emil Labaj a známy  graffiti umelec – Ľuboš Bukovinský.

10. ročník podujatia sa mohol uskutočniť vďaka dlhoročnej podpore  Mesta Spišská Nová Ves a Mestského kultúrneho centra, pričom tento rok sa zapojilo do organizácie aj Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi.

Od vzniku akcie sa stihli vymaľovať obidve strany podjazdu (smer Levoča), fasáda Zimného štadióna, garáže na sídlisku Západ 1, materské škôlky a požiarny sklad na sídlisku Mier, trafo stanica na sídlisku Východ a bývalé vojenské kasárne pri Hornáde.

Kvôli nepriaznivému počasiu sa desiaty ročník presunul z pôvodne plánovaného miesta – garáže na sídlisku Mier do podjazdu na Školskej ulici (smer Levoča). Steny podjazdu, ktoré boli prvýkrát vymaľované writermi v rámci Graffiti Spiš už v roku 2009, tak po ôsmich rokoch ožili novými farbami. 

Podujatia sa zúčastnilo 16 writerov zo Spišskej Novej Vsi, Košíc, Kežmarku, Bratislavy, Popradu, Trenčína, Prešova. Writeri Kobe a Phoe z Prahy navštívili Spišskú Novú Ves už po štvrtýkrát. Na pamiatku si každý z nich odniesol tričko s motívom Graffiti Spiš.

Výsledkom festivalu je obnovenie a skrášlenie frekventovanej časti podjazdu. Tému „Farbami proti rasizmu“ poňali doslovne writeri z Prešova, keď namaľovali sprej s obuškom. Dominantným prvkom celej kompozície je „charakter“ zobrazujúci 3 tváre 3 ľudských rás spojených do jedného celku. Cieľom bolo upriamiť  pozornosť mladých ľudí na tému  obetí rasového násilia a holokaustu, ktorého dôsledky si Slovenská republika pripomína  9. septembra.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.