Homo Universalis – Maľovanie na textil

Výtvarný workshop

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na výtvarný workshop s lektorkou Zdenkou Koštialovou, ktorý sa uskutoční dňa 21.1.2020 o 16.30 hod. v priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, kde si každý účastník vlastnoručne pomaľuje plátenú tašku. Maľovať sa bude farbou a sprejmi na textil.
Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia. Jeho cieľom je okrem rozvoja zručností prihlásených účastníkov aj možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti a rozšíriť tak ich obzory.
Prihlásiť sa môžete na email: osveta6@osvetasnv.sk
Max. počet: 10 osôb

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.