Homo Universalis – Maľovanie na textil

Workshop

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na výtvarný workshop s lektorkou Zdenkou Koštialovou s názvom Homo Universalis – Maľovanie na textil. Konať sa bude 1. 10. 2020 o 16.30 hod. v priestoroch Spišského osvetového strediska.
Každý účastník si vyskúša maľovanie na plátennú tašku, ktorú si potom odnesie domov. Maľovať sa bude farbou na textil podľa predlohy. Workshop je určený pre neprofesionálnych výtvarníkov, ale aj pre širokú verejnosť, bez rozdielu veku.
Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia. Jeho cieľom je okrem rozvoja zručností prihlásených účastníkov aj možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti a rozšíriť tak ich obzory.

Je nutné sa prihlásiť vopred: osveta6@osvetasnv.sk, 053 4425250
Max. počet: 10 osôb
Účastnícky poplatok: 7 Eur

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.