Homo Universalis – Portrét v prirodzenom svetle

Fotografický workshop

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zriadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na fotografický workshop s lektorom Radimom Kopcom, ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2019 o 15.30 hod. Podujatie začne v priestoroch Spišského osvetové strediska, pričom pokračovať sa bude v uliciach mesta Spišská Nová Ves. „Účastníci by sa mali naučiť ako zakomponovať model do exteriéru nie len s ohľadom na svetlo, ale i na prostredie, tak aby vznikla čo najlepšia fotografia“, uviedol lektor workshopu Radim Kopec. Prihlásení budú mať k dispozícii modela a modelku. Vzniknuté fotografie môžu autori následne konzultovať s lektorom.
Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia. Jeho cieľom je okrem rozvoja zručností prihlásených účastníkov aj možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti a rozšíriť tak ich obzory.
Prihlásiť sa môžete na emaily do 10.10.2019: osveta6@osvetasnv.sk
Max. počet: 10 osôb

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.