Homo universalis – Prírodné živly

Výtvarný workshop pre pedagógov

Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás pozýva na výtvarný seminár s názvom „Prírodné živly“, ktorý sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 16.30 hod. v priestoroch SOS.

Dlhoročný pedagóg, metodik, maliar a lektor na medzinárodných výtvarných plenéroch PhDr. Slavomíro Čupil sa bude snažiť svojou prednáškou inšpirovať pedagógov k novým spôsobom výuky, aby výtvarná výchova poskytovala žiakom kreatívnu zaujímavú činnosť. Cieľom seminára nie je podávať výtvarné pravdy tak, aby sa z každého žiaka stal veľký umelec, ale naučiť ho lepšie sa pozerať a poznávať základy „výtvarného myslenia“ a „výtvarnej reči“. Ide teda o pomôcku pre pedagógov, v ktorej budú ponúknuté podnety pre trendovú, tvorivú prácu korešpondujúcu so súčasným názorom na výtvarné vzdelávanie. Workshop má ukázať, že výtvarná výchova nie je len “výroba výkresov“, ale je aj cestou výpovedí o svete, jeho mnohotvárnosti, podobách života, ktoré sa dajú prežiť, ale aj precítiť.

Projekt Homo Universalis je podporený Fondom na podporu umenia. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť vopred na email: osveta6@osvetasnv.sk do 25. novembra 2019.
Max. počet osôb: 20

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.