Homo Universalis – Základy photoshopu

Fotografický workshop

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zriadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na fotografický workshop s lektorom Mgr. art. Tomášom Ceterom, ktorý sa uskutoční dňa 25.11.2019 o 16.30 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi, kde bude mať každý účastník k dispozícii počítač s grafickým programom na úpravu svojich fotografií, ktoré si donesie na USB-kľúči. Fotografie môžu autori následne konzultovať s lektorom.
Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia. Jeho cieľom je okrem rozvoja zručnosti prihlásených účastníkov aj možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti a rozšíriť tak ich obzory.
Prihlásiť sa môžete na email: osveta6@osvetasnv.sk
Max. počet: 10 osôb

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.