Hospodi pomiluj

Prehliadka speváckych zborov východného obradu. Na Poráči opäť po roku v kultúrnom dome zaznejú liturgické spevy v staroslovienčine.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obecným úradom a Gréckokatolíckym farským úradom na Poráči usporiadajú dňa 5. júna  2016 (nedeľa) o 14.30 hod. VII. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov východného obradu „Hospodi pomiluj“.

Na pódiu kultúrneho domu v Poráči sa návštevníkom tohto podujatia postupne predstaví 6 speváckych zborov. V ich repertoári odznejú piesne od známych, ale aj od neznámych autorov. Zaznie voronežský nápev – Mnohaja lita, zbory sa predstavia  liturgickými nápevmi, prostopenijami, zaznejú skladby od Bortňanského, Čajkovského,  Kedrova, ale aj  mnoho  ďalších piesní.

Nedeľňajšie popoludnie bude patriť zborovému spevu, a pevne veríme, že  nielen Poráčske obecenstvo, ale obyvatelia z blízkeho okolia nezostanú nič dlžné svojej dobrej povesti  verných poslucháčov a zaplnia kultúrny dom do posledného miesta.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.