Hospodi pomiluj

Regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu

V nedeľu popoludní 6. mája 2018 sa o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Poráči už po deviatykrát stretnú spevácke zbory východného obradu na regionálnej prehliadke speváckych zborov Hospodi pomiluj.
Hlavným organizátorom tejto prehliadky je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, spoluorganizátorom je Obecný úrad Poráč. Na prehliadke sa predstavia zúčastnené spevácke zbory so sakrálnymi skladbami východného byzantského obradu v cirkevnoslovanskom jazyku. Významnú časť repertoárov speváckych zborov tvoria viachlasné úpravy tradičných prostopinijových nápevov.
„Projekt zostal podporený z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.“
Na prehliadke vystúpia:
Ženský spevácky zbor Dimitrios, Poráč
Miešaný spevácky zbor Megalinarion, Spišská Nová Ves
Spevácky zbor Archangelikos pri gréckokatolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla, Poprad
Kňazský zbor Gréckokatolíckej eparchie, Košice
Zbor svätej veľkomučenice Barbory, Slovinky
Sestry Uhlárove, Žakovce
Vstup voľný!

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.