Hospodi pomiluj

9. ročník prehliadky speváckych zborov východného obradu

Zborový spev východného obradu zaznel už po 9krát v obci Poráč. Podujatie realizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Poráč. Aj napriek krásnemu počasiu sa v nedeľu 6. mája 2018 zišlo v kultúrnom dome 85 ľudí, ktorí prišli vyjadriť podporu 6 účinkujúcim zborom.
Región Spiša zastupovali zbory z Popradu, Poráča, Sloviniek, Spišskej Novej Vsi. Tradične na prehliadke nechýbal Kňazský zbor Gréckokatolíckej eparchie z Košíc a prvýkrát pozvanie prijali aj sestry Uhlárové zo Žakoviec, ktoré bez dirigentskej taktovky priniesli krásny umelecký a duchovný zážitok.
Bohatstvo hudobných tradícií východného cirkevného obradu, ich uchovávanie a šírenie naplnilo cieľ tohto podujatia.

Účinkovali:
Ženský spevácky zbor Dimitrios Poráč
Miešaný spevácky zbor Megalinarion Spišská Nová Ves
Spevácky zbor Archangelikos pri Gréckokatolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade
Kňazský zbor Gréckokatolíckej eparchie Košice
Zbor svätej veľkomučeničky Barbory v Slovinkách
Sestry Uhlárové Žakovce

 


 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.