Hospodi pomiluj

10. ročník prehliadky speváckych zborov východného obradu

Na jubilejnom 10. ročníku prehliadky zborového spevu východného obradu sa v Poráči stretlo 6 speváckych zborov. Zborový spev východného obradu zaznel už po desiatykrát v uvedenej obci. Podujatie realizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Poráč a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Poráč.
Úvod prehliadky patril domácemu speváckemu zboru Dimitrios z Poráča, a po nich už sálou kultúrneho domu zneli prostopinije a skladby od rôznych skladateľov v podaní ďalších speváckych zborov. Súčasťou tejto prehliadky bolo aj pripomenutie si 20. výročia založenia domáceho speváckeho zboru Dimitrios. Duchovný otec Milan Gábor odovzdal pamätný list a ikonu sv. Demetera súčasným členom speváckeho zboru a medzi ocenenými boli aj členovia prípravného výboru tohto podujatia. Prehliadku poctil svojou návštevou aj Košický biskup Gréckokatolíckej cirkvi Vladyka Milan Chautur.
Podujatie bolo podporené z fondu na podporu národnostných menšín Kult minor.
Toto ojedinelé podujatie zamerané na cirkevné slovanské liturgické spevy na Spiši si našlo mnoho obdivovateľov a navštívilo ho 125 návštevníkov.
Účinkovali:
Spevácky zbor Dimitrios Poráč
Kňazský zbor Gréckokatolíckej eparchie Košice
Spevácky zbor pri Právoslávnom chráme sv. Klimenta Ochridského Spišská Nová Ves
Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého Košice
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky Košice
Folklórna skupina Poľana z Jarabiny

 

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.