Hviezdoslavov Kubín

66. ročník súťaže v umeleckom prednese

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje 17. 9. 2020 o 9:00 hod. okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre IV. a V. kategóriu.
Najúspešnejší recitátori nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach a veríme, že aj na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne.
Súťaž je verejne prístupná všetkým záujemcom o umelecký prednes.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.