Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 69
Hviezdoslavov Kubín – Spišské kultúrne centrum a knižnica / Osveta SNV
   

Hviezdoslavov Kubín

66. ročník súťaže v umeleckom prednese

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje 17. 9. 2020 o 9:00 hod. okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre IV. a V. kategóriu.
Najúspešnejší recitátori nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach a veríme, že aj na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne.
Súťaž je verejne prístupná všetkým záujemcom o umelecký prednes.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.