Vyhodnotenie 65. Hviezdoslavov Kubín 2019 okres Gelnica

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v okrese Gelnica

65. ročník súťaže v umeleckom prednese sa uskutočnil v utorok 2.4. 2019 v Kultúrnom dome v Margecanoch v spolupráci so Školským úradom Margecany. Súťaže sa zúčastnilo 59 recitátorov v kategóriách I. – III.

Kategória I. / poézia
1. Sofia Terézia Labaničová / ZŠ Margecany (postup na krajské kolo)
2. Sára Miklušová / ZŠ Jaklovce
3. Nina Lenártova / ZŠ Kluknava

Kategória I. / próza
1. Tamara Jakubišinová / ZŠ Veľký Folkmár (postup na krajské kolo)
2. Filim Zimmermann / ZŠ Kluknava
3. Alex Hajdu / ZŠ Margecany

Kategória II. / poézia
1. neudelené
2. Barbora Petkáčová / ZŠ Veľký Folkmár
3. Klára Čarnoká / ZŠ Margecany

Kategória II. / próza
1. Nina Dzurendová / Gymnázium Gelnica (postup na krajské kolo)
2. Eliška Miklušová / ZŠ Jaklovce
3. Vieroslava Oxová / ZŠ Gelnica

Kategória III. / poézia
1. Daniel Šenkovič / ZŠ Jaklovce (postup na krajské kolo)
2. David Mihalik / ZŠ Gelnica
3. Klára Korfantová / ZŠ Jaklovce

Kategória III. / próza
1. Marek Matúš Fedor / ZŠ Jaklovce (postup na krajské kolo)
2. Klára Labaničová / ZŠ Margecany
3. Matúš Plachetka / ZŠ Helcmanovce

Porota Hviezdoslavov Kubín 2019 Gelnica:
I. kategória – Monika Tkáčová, Štefánia Gallová, Emília Šenkovičová
II. kategória – Júlia Čurillová, Jana Mareková, Zdena Kluknavská
III. kategória – Ján Petrík, Milo Janáč, Kristína Vargová

 

neboli nájdené žiadne obrázkyCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.