Hviezdoslavov Kubín 2021 / Vyhodnotenie

Vyhodnotenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín 2021 Spišská Nová Ves I.-V. kategória

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín 2021 sa konalo dňa 16.6.2021 v priestoroch výstavnej miestnosti SKCaK v Spišskej Novej Vsi za výborných organizačných podmienok.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 46 recitátorov. Umelecké prednesy on line formou hodnotila porota v zložení: Júlia Čurillová – predsedníčka poroty, Ján Petrík, Štefan Šimko a Martin Hlavatý.

Výber textov bol relatívne pestrý a viac-menej adekvátny príslušnej vekovej kategórii, hoci sa objavili aj texty notoricky známe, či rovnaký text v rozdielnych kategóriách (V. Šefčík – Biela móda).

Dramaturgia textov bola z hľadiska dĺžky i úpravy adekvátna.

Nie všetci recitátori texty interpretovali s jasným porozumením ich obsahu a myšlienky. Aj keď sa u niektorých recitátorov objavil sklon k prvoplánovému podaniu textu (najmä pokiaľ ide o vedenie dialógov v prozaických ukážkach) v zmysle náznakov teatralizácie a neadekvátnemu tempu, využívanie jazykových interpretačných prostriedkov u ostatných súťažiacich bolo kultivované. Porota ale súčasne konštatovala, že vo všetkých kategóriách došlo k nadmernému a nevhodnému používaniu jedného verbálneho výrazového prostriedku – dôrazu, a už tradične absentovala kvalitnejšia práca s pauzou. Recitátori v kategórii poézia (I. až III. kat.) väčšinou siahli po viazanom verši, a tým interpretovali texty len v rámci ich rytmu a rýmu – bez narušenia presahu, čo im neumožňovalo hlbší vstup do myšlienky, odkazu textov, išlo teda o interpretáciu prvého plánu a v prvom pláne.

Zovšeobecňujúc porota hodnotila dobrú hlasovú a rečovú techniku, vystupovanie, kultivovanosť a normoreč (až na opakované chyby v spevavej výslovnosti, sporadicky sa vyskytlo aj nelogické ukončenie verša, vety – proti významu idúca kadencia opytovacích viet). Objavila sa aj problémová artikulácia, čo mohlo byť spôsobené neadekvátne zvoleným a prirýchlym temporytmom.

Vo všetkých kategóriách boli zaznamenané aj určité stereotypne vystavané šablóny prednesu, ktoré recitátor málo alebo vôbec nevarioval.

Z hľadiska využívania vonkajších výrazových prostriedkov nebolo zaznamenané nijaké výraznejšie využívanie gesta, mimiky, postoja či pohybu, tie boli zväčša používané intuitívne, hoci sa v niektorých prednesoch vyskytli aj popisné gestá (II. a III. kategória, kde by sa už vyskytovať nemali). Žiaden z recitátorov nesiahol po využití rekvizity, v jednom prípade bol veľmi vhodne zvolený kostým.

 

Predsedníčka poroty / Mgr. Júlia Čurillová

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA / HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021
OKRESNÉ KOLO / SPIŠSKÁ NOVÁ VES

I. KATEGÓRIA

POÉZIA:
  1. Chiara Matiašovská / postup na Krajské kolo
  2. Saskia Palenčárová
  3. Simona Zimová

PRÓZA:
  1. Lea Vargová / postup na Krajské kolo
  2. Ella Neupaverová
  3. Dávid Baloga

II. KATEGÓRIA

POÉZIA:
  1. Martin Petruščák / postup na Krajské kolo
  2. neudelené
  3. neudelené

PRÓZA:
  1. Adam Baloga / postup na Krajské kolo
  2. Martin Kokoruďa
  3. neudelené

III. KATEGÓRIA

POÉZIA:
  1. neudelené
  2. Sarah Ogurčáková
  3. Sofia Pavlová

PRÓZA:
  1. Carlota Sofia da Cruz / postup na Krajské kolo
  2. Adam Šarík
  3. Filip Tomaščík

IV. KATEGÓRIA

POÉZIA:
  1. neudelené
  2. Petra Olejníková
  3. neudelené

PRÓZA:
  1. neudelené
  2. neudelené
  3. neudelené

V. KATEGÓRIA

POÉZIA:
  1. Lukáš Frankovič / postup na Krajské kolo

Počet recitátorov:
46

Odborná porota v zložení:

Júlia Čurillová – predsedníčka poroty
Ján Petrík
Štefan Šimko
Martin Hlavatý

Spišské kultúrne centrum a knižnica,

Zimná 47, Spišská Nová Ves,
16. 6. 2021

 

Fotogaléria: 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.