JESENISSIMO

Vernisáž fotoobrazov Ivy Liptákovej

Spišské kultúrne centrum a knižnica (SKCaK), kultúrne zriadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž fotoobrazov Ivy Liptákovej s názvom Jesenissimo. Podujatie sa uskutoční dňa 7. 9. 2023 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch SKCaK, na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi. Výstava sa realizuje pri príležitosti 60. narodenín autorky.

Iva Liptáková sa začala vážnejšie venovať fotografickému umeniu v roku 2009, kedy sa pripojila k členom Foto klubu Spiš. Chcela sa nejakou formou výtvarne realizovať a hľadala niečo, kde bude mať svoj pokoj, svoje „mlčanie“ a žáner fotografie vyhral. Hneď v prvom roku sa prihlásila do fotografickej súťaže AMFO sériou ženských aktov s názvom „Nevesta smrť“ a získala 1. miesto v regionálnom kole.

V procese jej fotografického rastu jej pomáhali a viedli ju Miroslav Dibák, Miloš Fiľa, Kazimír Štubňa a Radim Kopec. Fotografickú tvorbu Ivy charakterizuje kultivovaná obraznosť, lyrická vizualita a snová poetika, ktorá sa zakladá na nezvyčajných asociáciách, pričom centrom pozornosti je žena.

Na výstave s názvom Jesenissimo budete mať možnosť vidieť dve kolekcie diel z tvorby Ivy Liptákovej. Prvá časť výstavy sa odprezentuje vo foyer SKCaK a pozostáva z 36 fotografií žien, ktoré boli vytvorené na základe autorkiných pocitov z poézie Daniely Dubivskej. Iva tu zobrazuje ženu ako silnú osobnosť a jej spôsob vysporiadania sa so životnými situáciami, čo je v kontraste so symbolickou abstraktnou imagináciou. Druhá kolekcia diel premenila výstavnú miestnosť na meditačnú – relaxačnú, kde si návštevník po spracovaní silných dojmov z prvej kolekcie len sadne, vydýchne a užíva si radosť z umenia. Architektom celej výstavy je skúsený výtvarník  Mgr. Jaroslav Čech a kurátorskej úlohy sa zhostil fotograf Radim Kopec.

Autorka získala v priebehu rokov veľa ocenení, hlavne v poslednom období, čo zreteľne potvrdzuje jej dozrievanie a umelecký vývoj vo fotografickej tvorbe. Presvedčiť sa o tom môžete sami návštevou výstavných priestorov SKCaK, kde bude výstava sprístupnená návštevníkom do 31.10.2023.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.