Jozef & Jozef

…výtvarné umenie v náručí Slovenského raja…

V dňoch 9. – 11. septembra 2016 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo plenér s názvom Jozef & Jozef, v rámci ktorého sa stretli neprofesionálni výtvarníci, aby svojimi štetcami zachytili Slovenský raj. Niektorí sa odvážili aj na portrét, pričom modelmi boli samotní účastníci plenéru.
Na chate Čingov sa stretlo 12 umeleckých duší, ktoré viedla fundovaná lektorka plenéru – Mgr.art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Počas svojich prednášok výtvarníkom vniesla nové obzory, ukázala im možnosti, do akých rovín sa môže obraz posunúť. Oboznámila ich so základnými problémami a pravidlami, ktoré sú pre krajinomaľbu zásadné, pričom nie všetci výtvarníci ich ovládajú, ale môžu ich intuitívne dodržiavať. Počas plenéru ich priebežne usmerňovala praktickými radami, nielen čo sa týka tvorby, ale aj technologického postupu.
Cieľom projektu bolo okrem rozvoja zručnosti neprofesionálnych výtvarníkov aj snaha priblížiť verejnosti tvorbu dvoch známych maliarov, ktorí významným spôsobom napomáhali rozvoju výtvarnej kultúry na Spiši. Účastníkom boli predstavené diela Jozefa Majkuta a Jozefa Hanulu, ich život a vplyv na spišské výtvarné umenie. Ako ovplyvnili tvorbu 12 neprofesionálnych výtvarníkov, to uvidíme na poplenérovej výstave z najlepších diel v roku 2017.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.