KOŠICE INAK

Vernisáž fotografií z workshopu so zahraničnou účasťou
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie KSK organizuje dňa 17.1.2017 o 16.30 hod. v Spišskom osvetovom stredisku vernisáž najlepších fotografií z workshopu s názvom „Košice inak“.

V termíne 2. 9. – 4. 9. 2016 sa uskutočnil seminár v Košiciach, s cieľom podporiť neprofesionálnych fotografov v ich tvorbe. Zúčastnili sa aj dvaja hostia z poľského mesta Krosno.
Úlohou lektora Igora Šimka bolo naučiť fotografov kreatívne myslieť a pracovať so svetlom vo fotografii v ateliéri, ale aj v exteriéri. Počas troch dní sa desiati účastníci zaoberali témou zátišia, ktoré si samy vytvorili v priestoroch Tabačky Kulturfabrik. Fotografi sa tiež zamerali na zachytenie mesta Košice z minimalistického hľadiska.
Minimalizmus vo fotografii si vyžaduje schopnosť objavovať detaily, ktoré si ostatní nevšímajú, pričom fotograf nachádza potencionálne motívy všade okolo seba. Na zvládnutie tejto témy je potrebná znalosť kompozičných pravidiel a využitie symbolov, siluet, tvarov, kriviek a línií. Cieľom workshopu bolo zachytiť prostredníctvom fotografií mesto Košice z iného pohľadu, ako ho vidia miestni ľudia.
Historické budovy so svojimi zložitými dekoráciami preskúšali fotografické schopnosti každého účastníka. Nielen tie však zaujali pozorné oko fotografov pri ich snahe odhaliť krásu jednoduchosti v bežnom prostredí Košíc. Nájdeme tu aj pohľad na zastávku v noci, detail lavičky v parku, či farieb mesta v dlaždiciach chodníka. Obľúbeným prvkom sa stal odraz architektúry na skle.
„Vzniklo veľké množstvo kvalitných fotografií, pričom bolo ťažké vyselektovať tie najlepšie na jednu výstavu“, konštatoval lektor. Nakoniec sa to Igorovi Šimkovi podarilo a diváci tak môžu vzhliadnuť 80 fotografií v Spišskom osvetovom stredisku až do 17.2.2017.

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.