KRAJINA A JEJ PREMENY

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v dňoch  7. – 10. 9. 2017 plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov s názvom Krajina a jej premeny. Plenér bude prebiehať v nádhernom prostredí národného parku – Slovenskom raji s finančnou podporou Fondu pre umenie.

Výzvou pre neprofesionálnych maliarov bude nadobudnutie zručností a vedomostí v problematike krajinomaľby. Úlohou účastníkov bude zobraziť prírodné scenérie Stratenského kaňonu, Stratenskej píly a vodnej nádrže nielen v realistickej podobe, ale posunúť svoju maľbu aj do inej roviny. Cieľom je spropagovať krásy prírodného dedičstva regiónu Stratená v Slovenskom raji.

Výtvarníci budú mať možnosť v priebehu štyroch dní svoju tvorbu konzultovať s  lektorkou Mgr. Janou Nahálkovou. Z vybraných diel sa v roku 2018 uskutoční výstava v priestoroch Spišského osvetového strediska.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.