KRAJINA SPIŠA

Seminár s fotografom Petrom Olekšákom

Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na seminár pre neprofesionálnych fotografov, ktorý sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti SOS, pod vedením známeho krajinárskeho fotografa Mgr. Petra Olekšáka. Jeho fotografie môžete nájsť v rôznych knihách, kalendároch, propagačných materiáloch alebo vo fotosúťažiach, z ktorých boli mnohé ocenené.
Lektor vysvetlí účastníkom špecifiká fotografovania krajiny, priblíži fotogenicky známe aj menej známe miesta na Spiši. Priblíži okolnosti vzniku svojich fotografií, ukáže prácu so základnými filtrami a prezradí niečo zo svojej „fotografickej kuchyne“. Seminár tiež poskytuje možnosť konzultácie svojich fotografií účastníkov s lektorom.

Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je finančne podporený Fondom na podporu umenia. Jeho cieľom je okrem rozvoja zručností neprofesionálnych fotografov aj možnosť získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti a rozšíriť tak ich obzory.
Prihlásiť sa môžete na emaily: osveta6@osvetasnv.sk
Účastnícky poplatok: 2€/osoba

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.