Kráľ Havran

Piaty ročník divadelného projektu pod názvom DUF-ART predstavil multimediálnu inscenáciu Kráľ Havran spojenú s tancom, žonglovaním, ohňovou show a projekciou sa konal v termíne 12.9., 13.9 a 14.9. 2018 v obci Smolník, v mestách Gelnica a Spišská Nová Ves.

Projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil v spolupráci s Alžbetinym domom v Smolníku, s Baníckom múzeom a Mestským kultúrnym strediskom v Gelnici a s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Galériou a za finančnej podpory Fondu na podporu umenia. Na realizácii a spolupráci na projekte sa podieľali herci z divadelnej skupiny Divadlo teatrálnej skratky pod vedením režiséra Petra Karpinského a tanečníci z tanečnej skupiny Divadlo teatrálnej skratky pod vedením choreografky Kataríny Halásovej, ktorí odohrali 5 divadelných predstavení pre verejnosť a študentov základných a stredných škôl. Návštevnosť predstavení: Smolník – 67 divákov, Gelnica – 31 divákov, Spišská Nová Ves – 89 študentov (školy), 74 divákov (verejnosť)
„Prezentácia inscenácie Kráľ Havran splnila očakávania (umelecké ale aj osvetové), čo sa prejavila aj na reakciách divákov po predstavení. Pedagógovia prítomní na predstavení dokonca vyslovili požiadavku, či by sa inscenácia nemohla prezentovať aj na školách, resp. či by jej prezentáciu nebolo možné zopakovať aj pre žiakov škôl mimo Spišskú Novú Ves. Inscenácia totiž nadväzovala nie len na Uhorské dejiny, ktorých bolo Slovensko súčasťou, ale približovala ich cez optiku lokálnych dejín. Pre divákov bola rozhodne zaujímavá interdisciplinárna forma inscenácie – t. j. spojenie činohry zachytávajúcu historickú tému života Mateja Korvína a moderného tanca realizovaného na dobovú, renesančnú hudbu. Diváci dospelí i študenti oceňovali spôsob spracovania i herecké prevedenie“, zhodnotil režisér inscenácie Peter Karpinský.

 


Fotogalérie:

Smolník:

Gelnica:

SNV pre školy:

SNV večer:

 


TV report: TV Reduta 

KultúraCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.