MÁ REMESLO ZLATÉ DNO?

neformálne stretnutie remeselníkov z regiónu Spiš
Dátum: 3. august 2021 utorok od 16:00 do 18:00
Miesto: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 182/47, 052 01 Spišská Nová Ves

Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK), prvý v Košickom kraji, chce poskytnúť pomoc aj remeselníkom zo Spiša. Za týmto účelom pripravuje informačné stretnutie, na ktorom môžu remeselníci načerpať inšpiráciu a získať nové poznatky o prezentácii a predaji vlastných výrobkov. Networking sa bude konať 3. augusta 2021 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici v Spišskej Novej Vsi.

„Aj v spišskom regióne pôsobí mnoho šikovných výrobcov ľudovo-umeleckých predmetov, ktorí sú nositeľmi tradičného remesla. RINK chceme predstaviť aj na Spiši preto, aby sme zvýšili informovanosť účastníkov o tejto forme podpory a tiež oboznámili sa s ich potrebami a problémami. Na základe týchto podnetov budeme vedieť správne zacieliť tvorbu ďalších vzdelávacích a podporných aktivít. Čipkárka Anka Urbánová z Rožňavy a výrobca tradičných produktov z ovocia Oskar Szabo z Košíc porozprávajú o svojich začiatkoch a dnešných úspechoch, zároveň účastníkom poskytnú aj cenné profesionálne rady,“ približuje obsah networkingu Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

RINK je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov a unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Košický samosprávny kraj a Gemerské osvetové stredisko ho založili v roku 2019, sídli v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.