Makovická struna

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní.
Jedným z podujatí pre národnostné menšiny Rusínov-Ukrajincov žijúcich v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča je Makovická struna, súťaž v speve rusínsko-ukrajinských piesní.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slovinky a Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, usporiada dňa 15. mája 2016 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Slovinkách už jej 24.ročník.
Táto súťažná prehliadka sa teší veľkej obľube nielen u Rusínov-Ukrajincov, žijúcich v spomínaných okresoch, ale aj u obyvateľov majority.
Súťažiť sa bude v 4 vekových kategóriách. Spievať budú sólisti speváci, spevácke duá a triá. Povinnosťou každého účastníka je zaspievať jednu pieseň ľudovú a druhú autorskú, alebo obidve piesne ľudové.
Na 24. ročníku sa predstavia speváci z Torysiek, Olšavice, Nižných Repáš, Poráča, Sloviniek, Jamníka, Chraste nad Hornádom a Spišského Podhradia.
Pevné veríme, že všetci, ktorí prídu na toto podujatie, si vyberú z pestrej ponuky známych, ale aj menej známych rusínsko-ukrajinských piesní v perfektnom prevedení súťažiacich spevákov.

mak-struna16_plCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.