Makovická struna 2023 – vyhodnotenie

Po rokoch opäť v Poráči

Posledná októbrová nedeľa, 29. október 2023, patrila regionálnej súťažnej prehliadke v speve rusínskych a ukrajinských piesní. Prvé tóny 49. ročníka súťaže zazneli o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Poráči.
V úvode programu návštevníkov privítala moderátorským slovom pani Eva Oleárová. Hoci sa tento rok neprihlásil taký počet súťažiacich na aký sme zvyknutí, o to vyššia bola celková kvalita výberu piesní a pripravenosti spevákov. Na tohoročnej súťaži sa predstavilo 15 spevákov v troch vekových kategóriách v zložení sólo a duo.

Porota v zložení Viktor Haščák – hudobný redaktor Slov. rozhlasu v Prešove, PaedDr. Iveta Svitková – pedagogička na Spojenej škole T. Ševčenka v Prešove a Pavol Bogdan – predseda ZRUSR z Prešova to aj napriek nižšej účasti nemala vôbec ľahké, ale napokon určila víťazov. Región Spiš budú na regionálnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2023 o 15:00 na Veľkej scéne DJZ v Prešove, reprezentovať súťažiaci zaradení do zlatého pásma s postupom.

Hlavným organizátorom podujatia bolo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Partneri podujatia: Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska, Obec Poráč a Talenty kraja.

Výsledky Makovickej struny 2023:

I. kat. sólo 8-14 rokov

zlaté pásmo – postup

 1. Alžbeta Bodzionyová

I. kat. sólo 8-14 rokov

strieborné pásmo:

 1. Nina Lišková
 2. Damián Okuľár
 3. Eva Mižigárová
 4. Karin Soľáková
 5. Lucia Sabová
 6. Nela Tulejová
 7. Mariusz Stanislav
 8. Eliška Slebodníková

III. kat. sólo 19- 40 rokov

   zlaté pásmo – postup

 1. Mária Hudáková
 2. Peter Mnich

III. kat. duo 19-40 rokov

zlaté pásmo

 1. Zuzana Antošová a Ivana Mingáčová

IV. kat. duo nad 40 rokov

zlaté pásmo

 1. Anna Forgáčová a Anna Bencková

Všetkým oceneným v mene SKCaK srdečne gratulujeme.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.