Makovická struna

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi je organizátorom podujatí, ktoré združuje aj národnostné menšiny žijúce na Spiši. Jedným z takýchto podujatí, ktoré sa teší mimoriadne veľkej obľube je aj Makovická struna, ktorá sa toho roku uskutoční dňa 20. mája 2018 o 14.30 v Kultúrnom dome v Slovinkách.

Na regionálnej súťažnej prehliadke sa predstavia sólisti speváci, spevácke duá a triá v štyroch vekových kategóriách. Na 26. ročníku sa širokej verejnosti predstavia speváci z Oľšavice, Nižných Repáš, Levoče, Poráča, Spišského Podhradia, Chraste nad Hornádom, Brutoviec a Závadky. Súťažiaci sa predstavia dvoma piesňami, ľudovou a autorskou.
Výkony spevákov bude hodnotiť odborná porota, ktorá vyberie z každej kategórie postupujúcich na regionálne kolo do Bardejova.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.