Makovická struna – vyhodnotenie

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní.
V nedeľu 15. mája 2016 sa v Slovinkách konal 24. ročník Makovickej struny. Hoci pochmúrne počasie akoby chcelo tomu zabrániť, divákom to neprekážalo a postupne zaplnili sálu kultúrneho domu do posledného miesta (120 návštevníkov).

Sviatočnú atmosféru hneď v úvode navodila domáca folklórna skupina Slovinka. Práve v nedeľu sa na Spiši slávili Rusadľe (Turíce). V sobotu večer voľakedy na dedinách stavali chlapci dievčatám máje.
Po uvítacom príhovore starostky obce pani Gabriely Kopnickej a riaditeľky SOS Mgr. Vladimíry Barbuščákovej začala už pravá súťažná atmosféra.
Keďže sa jednalo o súťaž, výkony spevákov pozorne počúvala odborná porota v zložení,
predsedníčka poroty: PaedDr. Iveta Svitková – pedagóg Gymnázium Tarasa Šefčenka Prešov
Mgr. Jana Ljubimová – hudobný pedagóg PUĽS Prešov
Igor Kréta – spevák ľudových piesní

Porota po vypočutí všetkých spevákov rozhodla takto:

I. kat. sólo:
bronzové pásmo:

Tamara Liniková – Poráč
Milan Sabo – Slovinky
Sabinka Sabová – Slovinky
Mária Maximová – Oľšavica
Barbora Nemcová – Spišské Podhradie

strieborné pásmo:

Alena Kešeľáková – Oľšavica
Lenka Rovderová – Úloža
Mária Gričová – Torysky
Simona Hricisková – Spišská Nová Ves
Terézia Nemcová – Spišské Podhradie
Matúš Kačmár – Slovinky

zlaté pásmo:

Lenka Hricisková – Spišská Nová Ves – postup do Bardejova

II. kat. sólo:
bronzové pásmo:

Katarína Pavlovová – Nižné Repaše

II. kat. trio:
bronzové pásmo:

Tamara Kiniková, Dominika Duchová, Kristína Pacáková – Poráč

III. kat. sólo:
bronzové pásmo:

Simona Pavlíková – Nižné Repaše
Mária Pavľáková – Jamník

strieborné pásmo:
Mária Marschallová – Slovinky

zlaté pásmo:
Peter Mních – Chrasť nad Hornádom – postup do Bardejova

III. kat. duo:
strieborné pásmo:

Lívia Vansáčová, Štefan Vansáč – Spišská Nová Ves
Simona Pavlíková, Katarína Pavlovová – Nižné Repaše

III. kat. trio:
zlaté pásmo:

Dominika Sakmárová – Spišské Podhradie – postup do Bardejova
Simona Beličáková – Spišské Podhradie
Michaela Mušinková – Ruská Nová Ves

IV. kat. sólo:
zlaté pásmo:

Mária Lisoňová – Nižné Repaše – postup do Bardejova

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.