Medzinárodný deň zborového spevu budeme oslavovať len o pár dní neskôr.

12. október vyhlásila Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu (IFCM) na valnom zhromaždení v roku 1990 v Helsinkách za medzinárodný deň zborového spevu. Len o týždeň neskôr sa v dňoch 20. – 21. októbra 2017 bude konať v Spišskej Novej Vsi 3. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017, na ktorej bude súťažiť 11 speváckych zborov (280 spevákov) z celého Slovenska.

Výberom cez krajské kolá prešlo 29 speváckych zborov. Na otváracom koncerte podujatia v piatok 20. 10. 2017 o 19.00 hod v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi zaznie vokálno-inštrumentálne dielo Carla Orffa Carmina Burana v podaní Miešaného speváckeho zboru Collegium Technicum a významných sólistov pod taktovkou Pavla Tužinského. Tento spevácky zbor sa stal víťazom 1. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky speváckych zborov.

Toto podujatie nadväzuje na súťaže dospelých speváckych zborov, organizované Osvetovým ústavom, resp. Národným osvetovým centrom od polovice 70. do polovice 90. rokov minulého storočia pre miešané, ženské a mužské spevácke zbory a v rokoch 1995 až 1999 aj pre komorné spevácke zbory. Žiaľ tieto podujatia pre finančnú náročnosť zanikli.

Na príprave a realizácii celoštátneho kola súťaže a prehliadky speváckych zborov sa okrem Národného osvetového centra podieľa a organizačne ho zabezpečuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD.

Súťažné vystúpenia speváckych zborov v sobotu 21. 10. 2017 od 10.00 hod v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi bude hodnotiť odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, Mgr. Eva Zacharová, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Podujatie okrem konfrontačnej a esteticko-výchovnej funkcie plní aj vzdelávaciu funkciu – na hodnotiacom a rozborovom seminári odborná porota zhodnotí umelecké výkony jednotlivých súťažiacich zborov. Pre spevácke zbory je určený workshop s naštudovaním úprav populárnych piesní pre zbory pod vedením českého dirigenta Luboša Hánu. Na záverečnom galakoncerte v sobotu 21. 10. 2017 o 18.00 hod sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.