Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 69
Mládež spieva – Spišské kultúrne centrum a knižnica / Osveta SNV
   

Mládež spieva

Prihláste sa do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov „Mládež spieva“.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená.

Termín regionálneho kola: 8. 3. 2024

Súťažné kategórie:
I. kategória: detské spevácke zbory:

a.   Veková skupina A: v čase prihlasovania do súťaže môžu členovia súťažiacich speváckych zborov dosiahnuť vek maximálne 12 rokov (povolených je 20% účastníkov do veku maximálne 14 rokov);

b.   Veková skupina B: v čase prihlasovanie do súťaže môžu členovia súťažiacich speváckych zborov dosiahnuť vek maximálne 15 rokov (povolených je 20% účastníkov do veku maximálne 17 rokov);

II. kategória: mládežnícke spevácke zbory:

a.   V čase prihlasovania do súťaže môžu členovia súťažiacich speváckych zborov dosiahnuť vek maximálne 20 rokov (povolených je 20% účastníkov do veku maximálne 25 rokov).

Do regionálneho kola súťaže „Mládež spieva“ sa môžeš prihlásiť do 16. 2. 2024
vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
Všetky informácie o súťaži nájdeš v propozíciách súťaže – TUCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.