Mládež spieva 2024

Regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva prvýkrát aj v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica.

Súťaž sa bude konať 8. 3. 2024 o 15:00 hod. v koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi.  

Predstavia sa nám zbory:
Detský spevácky zbor ZUŠ Gelnica
Spevácky zbor Labuť pri ZUŠ v Levoči
Spevácky zbor DOREMI

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať o 16:45 hod.

Pri príležitosti súťažnej prehliadky sa 15. 2. 2024 konal v priestoroch výstavnej miestnosti SKCaK workshop pre dirigentov detských a mládežníckych zborov s lektorkou Mgr. Tatianou Kanišákovou, PhD. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom regionálneho kola súťažnej prehliadky Mládež spieva je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.