MLÁDEŽ SPIEVA 2024

Regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva sa konalo 8. 3. 2024 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi.

Podujatím nás sprevádzala Mgr. Kristína Korfant, DiS. art.

Súčasťou súťažnej prehliadky bol aj rozborový seminár, na ktorom odborná porota v zložení: Mgr. art. Tatiana Kanišáková, PhD.  – predsedníčka poroty, Mgr. Marta Kmeťová, DiS. art. – členka poroty, Mgr. Blanka Richnavská, DiS. art. – členka poroty, odovzdali dirigentom a vedúcim speváckych zborov cenné rady, ktoré budú prínosné pre ich ďalší hudobný rast.

Výsledková listina:
Zlaté pásmo (postup na krajské kolo): Spevácky zbor Labuť pri ZUŠ v Levoči
Strieborné pásmo: Detský spevácky zbor ZUŠ Gelnica
Bronzové pásmo: Spevácky zbor DOREMI

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom regionálneho kola súťažnej prehliadky Mládež spieva je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Reportáž TV Reduta:
https://www.youtube.com/watch?v=g20yeOLeuso

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.